Powszechnie uznaje się, że jednym z celów działu komunikacji wewnętrznej jest budowa motywacji wewnętrznej pracowników. Wg Fierce Inc. pracownicy o najwyższym poziomie zaangażowania osiągają wyniki lepsze o 20%, a ich odejście z firmy jest o 87% mniej prawdopodobne w porównaniu z pracownikami o niższym poziomie zaangażowania. [1] Obecnie, gdy pozyskanie i utrzymanie wartościowych pracowników jest jednym z głównych wyzwań przedsiębiorstw, rola motywacyjna staje się niezwykle ważna. Dobrze zakomunikowane i rozumiane cele organizacji, znajomość najważniejszych bieżących informacji i poczucie, że pracownicy też mają swój głos w organizacji, to podstawowe zadania działu komunikacji, których realizacja bezpośrednio wpływa na wewnętrzny employer branding i motywację kadry.

Z czego dokładnie wynika motywacja ludzi do pracy?

Analogicznie do relacji z drugim człowiekiem, pracownicy budują swoją relację z firmą w oparciu o emocje, szczerość, zaufanie i w środowisku sprzyjającemu współpracy. Są to podwaliny do odczucia osobistego znaczenia w organizacji i wagi wykonywanych obowiązków. Pracownik pozbawiony tych odczuć, nie będzie widział sensu w poznawaniu celów strategicznych firmy, ani zmotywowany, by je realizować. Pracownicy opuszczają firmy zazwyczaj z trzech powodów [2]:

  1. Nie czują możliwości rozwoju.
  2. Nie czują się związani z sukcesami firmy.
  3. Nie czują się doceniani przez pracodawców.

Komunikacja wewnętrzna odpowiada za zbudowanie kontekstu, w którym pracownik odczuje szczerość, zaufanie i sens w działaniach organizacji. Employer branding - czy nie taki jest jego cel? Stąd, tak dużym wyzwaniem jest dobór odpowiednich narzędzi i form ich wykorzystania. W przypadku przekazywania ważnych strategicznie informacji, naturalnie, najskuteczniejszą formą jest komunikacja bezpośrednia. Jednak w przypadku dużych, geograficznie rozproszonych organizacji jest to praktycznie niemożliwe w realizacji.

 

Jak przekazywać ważne informacje na odległość?

Wg raportu State of the Sector – Internal Communications & Employee Engagement 2017 najskuteczniejszymi narzędziami są e-maile centralne, e-newslettery i treści wideo. [3] To ostatnie, jest najbardziej zbliżone do spotkania face-to-face. Wideo angażuje zmysły wzroku i słuchu oraz pozwala pokazać człowieka, co nadaje ludzkiego charakteru przekazowi, poprzez emocje i komunikację niewerbalną. Świetnym przykładem jest video newsletter Paul’a Willcox’a z Nissan’a.

https://www.youtube.com/watch?v=ndz1kVizWt4

Zwróć uwagę, jak wykorzystanie charyzmatycznej osoby oraz efektów montażowych wzmacnia przekaz.

 

Siła tkwi w angażującym środowisku pracy

Wartościowa komunikacja z założenia jest dwukierunkowa. W korporacjach, oprócz komunikatów „z góry”, zbierane są opinie pracowników, które następnie uwzględniane są w życiu organizacji. Aby dać szansę „spotkania” się z prezesem (o tym, jak zaangażować zarząd w komunikację dowiesz się tutaj), czy dyrektorem działu, wszystkim pracownikom, nawet tym w oddziałach oddalonych od siedziby firmy o setki kilometrów, stosuje się transmisje online i video chat. Otwarcie na opinie pracowników buduje zaufanie i poczucie wpływu na organizację. Widoczność ważnych osób i ich reakcji na ekranie umożliwia zbudowanie więzi emocjonalnej i głębsze zrozumienie ich intencji.

Video chat ma bardzo prostą formułę: pracownicy otrzymują dostęp do strony na której jest okno z live streamingiem oraz możliwość zadawania pytań na czacie. Osoby odpowiadające na pytania znajdują się w studio przed kamerami i odpowiadają na pytania. Zazwyczaj stosuje się moderowany chat, aby nie zalać odpowiadających pytaniami i wykluczyć te, które się powtarzają. Istnieje szereg udogodnień w zakresie moderacji czatu, wyświetlania pytań w studio jak i samej obsługi takiego wydarzenia. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, po prostu zapytaj.

 

Czy to się opłaca?

Nagrania wideo nie należą do najtańszych form przekazu, najważniejszy jest jednak zwrot z inwestycji. Badania Towers Watson „Communication ROI Study” wykazały korelację efektywności komunikacji z zwrotem po 5 latach z inwestycji 100 dolarów w:

  • Firmy z mało efektywną komunikacją – zwrot 83$
  • Firmy ze średnio efektywną komunikacją – zwrot 116$
  • Firmy z efektywną komunikacją – zwrot 130$

Firmy z efektywną komunikacją mogły pochwalić się ROI wyższym o 47%, od tych z mniej efektywną komunikacją. [4] Natomiast badania Instytutu Gallupa z 2016 roku wykazały znaczącą (43%) korelację pomiędzy zaangażowaniem pracowników, a ogólnym sukcesem firmy. [5]

Biorąc pod uwagę obecnie trwający rynek pracownika, employer branding odgrywa coraz ważniejszą rolę. Koncentracja działów HR i komunikacji wewnętrznej na zmniejszeniu rotacji i przywiązaniu pracowników do organizacji jest fundamentalnym działaniem. Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych, takich jak transmisje online ze spotkań z Zarządem, video newsletter, czy video chat, charakteryzuje pracodawców XXI wieku. Employer branding wykorzystujący wideo pozwala tworzyć środowisko do którego pracownicy są przywiązani i utożsamiają swoje osobiste cele z celami organizacji.

 

[1] https://www.weknowhow.pl/wp-content/uploads/2012/02/Wplyw-zaangazowania-pracownikow-na-wyniki-finansowe1.pdf

[2] https://www.entrepreneur.com/article/253123

[3] https://www.gatehouse.co.uk/stateofthesector/

[4] https://www.towerswatson.com/en-CA/Insights/IC-Types/Survey-Research-Results/2009/12/20092010-Communication-ROI-Study-Report-Capitalizing-on-Effective-Communication

[5] https://ec.europa.eu/epale/pl/resource-centre/content/raport-z-zaangazowania-pracownikow-badania-instytutu-gallupa