Adres

ul. Racjonalizacji 5
02-673 Warszawa

Informacje o TVIP Sp. z o.o.

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000473991, NIP: 113-286-90-43 Regon: 146864227
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 zł

Napisz do nas